Tinnitus (oorsuizen), een ‘kleine’ piep met een grote impact

Fysio Hoen is een allround fysiotherapiepraktijk waar u terecht kunt voor kaak fysiotherapie, fysiotherapie,  manuele therapie en tinnitus behandelingen. Fysio Hoen is gespecialiseerd op het gebied van pijn aan het hoofd, nek, kaak, schouder en de lage rug. Op deze pagina leest u meer over behandeling van tinnitus.

Tinnitus. Wat is het en wat kun je er aan doen?

Tinnitus is een verzamelnaam voor geluiden die in of buiten het hoofd gehoord worden. Door medisch specialisten wordt er veelvuldig aangegeven: “Leer er maar mee te leven, want er is toch niets aan te doen”. Dit komt omdat er in de Westerse geneeskunde door onderzoek meestal geen fysieke afwijking gevonden wordt in het gehoororgaan (trommelvlies, aambeeld, stijgbeugel).

Vaak is er echter wel iets aan te doen, als we er samen achter komen waar de oorzaak of oorzaken van jouw Tinnitus vandaan komt.

Tinnitus (oorsuizen), een ‘kleine’ piep met een grote impact: De feiten.

Tinnitus is een verzamelnaam voor geluiden die in of buiten het hoofd gehoord worden.

Geschat wordt dat zo’n 2-4 miljoen mensen in Nederland last hebben van Tinnitus. Waarschijnlijk zijn er nog wel meer mensen met Tinnitus klachten, omdat niet iedereen met deze klachten naar een specialist gaat is het exacte aantal niet bekend.

Tinnitus komt net zoveel voor bij mannen als bij vrouwen, de gemiddelde leeftijd waarop de klacht ontstaat is tussen de 28 en 62 jaar (werkbare leeftijd). Echter zijn er ook veel kinderen die last hebben van Tinnitus.

Oorzaak zou bijvoorbeeld kunnen liggen in spierspanning als gevolg van werkhouding, voeding, hoog gevoeligheid (snel overprikkeld), stress (positief en/of negatief), veel op beeldscherm kijken, verminderd bewegen of combinaties hiervan.

Elk mens is anders, zo is ook de invloed van Tinnitus op ieder mens anders.

Door medisch specialisten wordt er veelvuldig aangegeven: “Leer er maar mee te leven, want er is toch niets aan te doen”. Dit omdat er in de Westerse geneeskunde door onderzoek meestal geen fysieke afwijking gevonden wordt in het gehoororgaan (trommelvlies, aambeeld, stijgbeugel).

Vaak is er wel iets aan te doen, als we er samen achter komen waar de oorzaak of oorzaken van jouw Tinnitus vandaan komt.

It’s all in your hands.

Tip aan de omgeving: Neem mensen met Tinnitus serieus.

Wat is dat eigenlijk, Tinnitus?

Tinnitus is een geluid dat in de hersenstam wordt geproduceerd. Dit als reactie op overprikkeling van de hersenstam, het reptielenbrein, met daaraan verbonden de 12 hersenzenuwen waaronder de n. Vagus (n.X).

Als de hersenstam te veel prikkels binnen krijgt en minder goed in staat is deze prikkels te filteren, is op een gegeven moment de emmer vol en wordt er alarm geslagen door in dit geval een geluid te produceren.

Lees: “de druk moet van de ketel, anders gaat deze fluiten”.

Wat voor prikkels zijn dit dan?

Per seconde kunnen er wel miljoenen prikkels verwerkt moeten worden welke binnen komen via:

 • zintuigen (horen, zien, ruiken, proeven, voelen en proprioceptie),
 • spieren,
 • organen (darmen, lever, longen, enz.),
 • hormonen, neurotransmitters en dergelijke.

Maar ook:

 • emoties,
 • nieuwe informatie met als gevolg nadenken, analyseren, piekeren, focussen

zijn onderdeel van dit soort prikkels.

Alle bovenstaande prikkels hebben invloed op elkaar en kun je niet los van elkaar zien.

Als de hersenstam meer prikkels te verwerken krijgt dan hij aankan, raakt de hersenstam overprikkeld. Een gevolg hiervan kan zijn verandering in de ademhaling, hartslag, bloeddruk, bloedsomloop, reflexen van zien en horen, zweten, spijsvertering, lichaamstemperatuur en pupilgrootte.

Wat voor geluiden hoor je als je last hebt van Tinnitus?

Deze geluiden kunnen variëren qua: sterkte, hoogte, locatie, patroon en soort. Tevens is de ontstaanswijze en de oorzaak waardoor de Tinnitus getriggerd wordt verschillend.

 • Hoge piep
 • Middelhoge piep
 • Ruis/suis
 • Testbeeld
 • Sissen
 • Krekels
 • Brommen
 • Zoemen
 • Fluit
 • Fluitketel
 • Boormachine
 • Cirkelzaag
 • Metaalgeluid
 • Waterval
 • Remmende trein

Veel mensen horen meerdere geluiden tegelijk.

Wat voor klachten kunnen met Tinnitus gepaard gaan?

Tinnitus gaat vaak met andere fysieke, mentale of emotionele klachten gepaard zoals bijvoorbeeld:

 • Pijn in de nek en/of schouder
 • Hoofdpijn
 • Nekpijn
 • Burn-out
 • Concentratiestoornissen
 • Vermoeidheid
 • Slaapstoornissen
 • Duizeligheid
 • Verstopte bijholtes
 • Tand-/kiespijn
 • Darmklachten
 • Piekeren
 • Prikkelbaarheid

Bruxisme (kaakklemmen)

Welke klachten kunnen een gevolg van Tinnitus zijn?

Er zijn verschillende klachten die samen voorkomen met Tinnitus en er zijn klachten die het gevolg zijn van Tinnitus. Misschien herken je bij jezelf deze klachten, maar heb je er nog niet aan gedacht dat één en ander met elkaar in verband staat.

 • Vermoeidheid
 • Concentratieproblemen
 • Prikkelbaarheid
 • Frustraties
 • Slaapproblemen
 • Moeite met ontspannen
 • Piekeren en doemdenken
 • Slechter horen
 • Angsten
 • Stress
 • Verhoogde spierspanning
 • Verlaagde weerstand
 • Verdriet
 • Somberheid
 • Bijniermerg uitputting
 • Geen leuke vader/moeder of partner zijn
 • Niet meer kunnen werken

Wanneer merk ik dat mijn klacht minder wordt?

Tinnitus zal niet zomaar ineens weg zijn. De Tinnitus zal gaandeweg veranderen. Iedere verandering kun je als positief beschouwen. Ook als het soms even iets erger wordt. Vaak is herstel geleidelijk.

Wat kun je als verbetering beschouwen?

 • Het geluid fluctueert, terwijl het voorheen stabiel was.
 • De geluidssterkte is verminderd, het volume gaat omlaag.
 • De toonhoogte wordt lager.
 • Het geluid verandert, een hinderlijke piep wordt beter te verdragen ruis.
 • De scherpte gaat eraf.
 • Het aantal geluiden vermindert.
 • Je ondervindt minder hinder van je Tinnitus, je kunt er beter mee om gaan.
 • Het geluid verdwijnt naar de achtergrond.
 • Het geluid was eerst aan beide kanten aanwezig, nu nog maar aan één zijde.
 • Het geluid gaat van ‘vol’ naar ‘ijl’.
 • Het geluid gaat van ‘breed’ naar ‘smal’.
 • De Tinnitus is soms even weg, dit kan duren van seconden, minuten of uren.
 • Er komen periodes dat het rustiger wordt in je hoofd.

Als de Tinnitus eerst erger wordt is dat normaal.

Wat zijn gunstige omstandigheden in relatie tot herstellen van Tinnitus?

Fysiek:

 • Je Tinnitus is niet altijd hetzelfde qua geluid of geluidssterkte.
 • Je Tinnitus reageert op bewegingen van de nek of kaak.
 • Je hebt Tinnitus in combinatie met nekproblemen zoals stijfheid en/of bewegingsbeperking.
 • Je Tinnitus is ontstaan door een verkeerde houding, te weinig beweging, overbelasting en dergelijke.
 • Je Tinnitus is (wellicht maanden of jaren) na een ongeval of fysiek trauma (zoals het hoofd hard stoten of vallen) begonnen.
 • Je Tinnitus is in of na een periode van stress ontstaan.

Mentaal:

 • Je hebt een positieve instelling en staat open voor verandering.
 • Je bent bereid om aan jezelf te werken en zo nodig hulp te vragen.
 • Je accepteert dat het op dit moment is wat het is.
 • Je hebt geduld en gunt jezelf de tijd om te herstellen.
 • Je hebt nog niet zo lang Tinnitus.

Hoe ziet de behandeling van Tinnitus er dan uit?

De behandeling wordt gestart met een anamnese, dit is het begin gesprek. Dit dient om informatie in te winnen over jou en dan specifiek over jouw Tinnitus met daarbij je ervaring en aanverwante klachten. Bedenkt vooraf voor jezelf alvast wat je weet en denkt over je klachten. Hoe meer jij vertelt hoe sneller we kunnen komen tot de behandelbare grootheden.

Er volgt een uitgebreide uitleg over de fysieke structuren die aanleiding kunnen zijn voor Tinnitus, zoals de gewrichten van de nek, de spieren van de nek, de kaakgewrichten, de spieren van de kaak. De invloed van de n. Vagus op je lichaam en eventuele mentale invloeden.

Vervolgens vindt er een fysiek/manueel onderzoek plaats van de spieren en gewrichten van nek, hals, borstwervelkolom, kaken.

Na de anamnese en het onderzoek zal er een behandelplan opgemaakt worden van de behandelbare grootheden. De behandeling kan bestaan uit manipulaties, mobilisaties en/of elektrostimulatie (zie volgende pagina).

Er is altijd ruimte voor je vragen.

Wat is de RSQ1 behandeling?

Een van de behandelmethoden is electrostimulatie van de hersenzenuwen via RSQ1 (zie ook: www.RSQ1.nl).

Bij deze behandelmethode worden er  2 electroden geplaatst in de nek. Hier komt een hoogfrequente stroom vorm uit, die zorgt voor stimulering van de doorbloeding in de dieper gelegen structuren.

Maak een afspraak met Fysio Hoen

Onze behandelingen

Alle behandelingen bij Fysio Hoen zijn gericht op het aanpakken van de oorzaak van de pijnklachten. Voorafgaand aan een behandeling wordt eerst een anamnese afgenomen om te kijken waar de pijn vandaan komt, en hoe die het beste te behandelen is.

Tijdens een behandeling wordt helder gecommuniceerd over wat we doen, en waarom we dat doen. Dit vinden we belangrijk. Je legt immers jouw lichaam in onze handen. Dan is het goed om te weten wat we daarmee doen.

Fysio Hoen
Onze praktijk bevindt zich aan Harspit 3 in Terherne
Bekijk onze praktijk op Google Maps hier.

Bel of app voor een afspraak met 06-82 94 91 72 of stuur een mail naar ilja@fysiohoen.nl