Nieuwsbrief no 1.

Terherne 12-01-2021

Geachte heer/mevrouw,

Met veel genoegen en blij dat ik de overstap heb gemaakt van Utrecht naar Fryslân, ben ik inmiddels vijf maanden werkzaam als Fysio-en Manueeltherapeut aan het Harspit 3 Terherne.

Veel mensen hebben hun weg al gevonden naar mijn praktijk en dank voor de positieve reacties. 

Vanaf  1 januari 2021 heeft fysio- en manueel therapie Hoen een overeenkomst afgesloten met zorgverzekering het Zilveren Kruis en de aanverwante labels: De Friesland, de F.B.T.O en Interpolis.

Fysio- en manueel therapie Hoen werkt Corona proof en is als basiszorg maandags tot en met vrijdags geopend van 8.15 uur tot 17.00 uur en buiten deze tijden op afspraak.

Hartelijke groet,

Ilja Hoen