Nieuwsbrief no 2.

Geachte lezer,

Alweer een jaar geleden ben ik gestart met mijn fysio-manuele therapiepraktijk in Terherne, niet alleen over de weg ben ik prima bereikbaar maar ook weten mijn patiënten mij over het water te vinden.

Het is een jaar waarin veel mensen met gezondheidsklachten door mij met succes behandeld zijn.

Met gepaste trots ben ik dankbaar zo’n mooi vak uit te oefenen vanuit mijn praktijk in Terherne.

Het is nu ook mogelijk via mijn website www.fysiohoen.nl door u zelf een afspraak in te plannen.

Naast gespecialiseerd te zijn in hoofd-, nek- en kaakpijn behandel ik mensen met oorsuizen (tinnitus).

Hartelijke groet,

Ilja Hoen

Nieuwsbrief no 1.

Terherne 12-01-2021

Geachte heer/mevrouw,

Met veel genoegen en blij dat ik de overstap heb gemaakt van Utrecht naar Fryslân, ben ik inmiddels vijf maanden werkzaam als Fysio-en Manueeltherapeut aan het Harspit 3 Terherne.

Veel mensen hebben hun weg al gevonden naar mijn praktijk en dank voor de positieve reacties. 

Vanaf  1 januari 2021 heeft fysio- en manueel therapie Hoen een overeenkomst afgesloten met zorgverzekering het Zilveren Kruis en de aanverwante labels: De Friesland, de F.B.T.O en Interpolis.

Fysio- en manueel therapie Hoen werkt Corona proof en is als basiszorg maandags tot en met vrijdags geopend van 8.15 uur tot 17.00 uur en buiten deze tijden op afspraak.

Hartelijke groet,

Ilja Hoen